Sluit Sluit

Zullen we kennismaken?


Heb je een algemene vraag of ben je nieuwsgierig naar ons geworden?
Neem contact met ons op via het contactformulier hiernaast. Uiteraard ben je ook van harte welkom voor een goede kop koffie bij ons op kantoor! We nemen binnen 1 werkdag contact met je op.

Maliebaan 8
3581 CM Utrecht

030 204 5014

info@bridgesre.nl

Melding maken
  • Dit veld is bedoeld voor validatiedoeleinden en moet niet worden gewijzigd.
Sluit Sluit

Melding

Ben je huurder en heb je een vraag of wil je een melding maken? Wij staan voor je klaar!


Melding maken

Voor meldingen, storingen, reparatie- of onderhoudsverzoeken kun je het formulier hiernaast invullen. Wij streven ernaar om je – op werkdagen – binnen 24 uur van een reactie te voorzien.


Telefonische bereikbaarheid

Van maandag tot en met vrijdag zijn wij van 08.30 tot 12.00 uur telefonisch bereikbaar via 030 – 204 50 14. Van 13.00 tot 17.00 uur zijn wij alleen voor spoedmeldingen (denk hierbij aan een lekkage of liftstoring) bereikbaar via 06 – 82 07 13 62.

s Avonds, ’s nachts en in weekenden kunnen meldingen die écht niet kunnen wachten tot de volgende dag worden doorgegeven aan JBA Security. Zij zijn bereikbaar via 030 – 225 30 31.

Bij een gaslek of brand, bel direct 112.
  • Max. bestandsgrootte: 50 MB.
    Indien mogelijk, graag een foto toevoegen om je melding te verduidelijken. Dit helpt ons om je melding sneller in behandeling te kunnen nemen.
  • Dit veld is bedoeld voor validatiedoeleinden en moet niet worden gewijzigd.
Sluit Sluit

Storing

Ondanks de constante zorg en aandacht die Bridges Real Estate aan de samenstelling van deze website besteedt, is het mogelijk dat informatie die op deze site wordt gepubliceerd onvolledig of onjuist is. Bridges Real Estate aanvaardt geen enkele aansprakelijkheid voor onjuistheden en onvolledigheden in de verstrekte informatie.

De informatie op www.bridgesre.nl wordt regelmatig aangevuld en eventuele wijzigingen kunnen met onmiddellijke ingang en zonder enige kennisgeving worden aangebracht.

Een bezoeker mag geen auteursrechtelijk beschermde werken of andere in deze website opgeslagen informatie openbaar maken of verveelvoudigen zonder voorafgaande schriftelijke toestemming van Bridges Real Estate.

Op de website van Bridges Real Estate staan links naar websites van derden. Wij aanvaarden geen aansprakelijkheid en geen enkele verantwoordelijkheid voor de inhoud, het gebruik of de beschikbaarheid van websites van derden. Het gebruik van dergelijke links is op eigen risico.

Privacy statement

PRIVACY STATEMENT: BRIDGES REAL ESTATE EN JE PERSOONSGEGEVENS

Als je met Bridges Real Estate in contact komt, zou het kunnen dat wij je persoonsgegevens verwerken. Bijvoorbeeld omdat je een huurovereenkomst sluit, als wij je opnemen in onze database om je informatie toe te sturen of als je onze website www.bridgesre.nl bezoekt.

Hieronder lees je hoe wij veilig met je persoonsgegevens omgaan en wat je rechten zijn.

 

Wie is verantwoordelijk voor de verwerking van je persoonsgegevens?

Bridges Real Estate behoort tot de groep van Paulman Investments B.V.

Als je een overeenkomst sluit, dan is de verhurende vennootschap verantwoordelijk voor het verwerken van je gegevens. De betreffende vennootschap vind je in de overeenkomst.

Voor vragen over wie er verantwoordelijk is voor de verwerking van je persoonsgegevens kun je contact met ons opnemen via:

Bridges Real Estate

Adres: Maliebaan 8, 3581 CM te Utrecht

Telefoon: 030-204 50 14

E-mail: info@bridgesre.nl

 

Van wie verwerken wij persoonsgegevens?

– Bezoekers van onze websites en social media kanalen.

– Belangstellenden die zich aanmelden voor onze nieuwsbrieven.

– Huurders of geïnteresseerde huurders.

 

Voor welke doeleinden verwerken wij je persoonsgegevens?

Je persoonsgegevens kunnen voor de volgende doeleinden worden verwerkt:

– om je identiteit vast te stellen bij het aangaan van een overeenkomst;

– om je financiële situatie te beoordelen;

– om een overeenkomst met jou te sluiten en uit te voeren;

– voor het beheren en onderhouden van het gehuurde;

– om bouw- en onderhoudsbedrijven contact met je op te laten nemen;

– voor het berekenen en verrekenen van je gas-, water- en elektraverbruik;

– voor het berekenen, innen en administreren van je huur;

– voor het interne beheer van onze organisatie;

– om vorderingen te (laten) innen;

– om je toegang te verlenen tot het gebouw waarin het door jou gehuurde of gekochte onroerend goed zich bevindt;

– om je informatie over ons toe te sturen;

– om contact met je op te nemen in verband met de met jou gesloten of te sluiten overeenkomst;

– om contact met je op te nemen naar aanleiding van een door jou ingevuld contactformulier

– om contact met je op te nemen naar aanleiding van jouw reactie op één van onze (gesponsorde) promoties;

– om in het geval van verkoop van het gehuurde je gegevens aan de nieuwe eigenaar door te geven;

– voor het afhandelen van meldingen en geschillen;

– om de kwaliteit, veiligheid en gebruiksvriendelijkheid van onze website te verbeteren;

– voor kwaliteits- en marktonderzoek; en

– om te voldoen aan wettelijke verplichtingen.

  

Wat zijn de rechtsgronden voor de verwerking van je persoonsgegevens?

Als je met ons een overeenkomst sluit, dan mogen we je persoonsgegevens verwerken voor de uitvoering van die overeenkomst. Ook kunnen wij je persoonsgegevens verwerken omdat we daarvoor, volgens de Algemene Verordening Gegevensbescherming, een ‘gerechtvaardigd belang’ hebben. Dat houdt in dat wij je gegevens mogen verwerken, omdat dat nodig is voor onze bedrijfsuitoefening, zolang je privacybelangen niet geschonden worden. We mogen dat ook doen in het belang van derden, mits ook daar je privacy wordt gewaarborgd. Als we voor de verwerking van bepaalde persoonsgegevens je toestemming nodig hebben, zullen we die gegevens pas verwerken als we je toestemming hebben gekregen. We zullen daarmee stoppen als je die toestemming intrekt.

 

Welke persoonsgegevens verwerken wij?

Voor de eerder genoemde doeleinden kunnen wij meerdere van de volgende persoonsgegevens van jou verwerken:

– NAW-gegevens;

– e-mailadres;

– telefoonnummer;

– leeftijd en/of geboortedatum;

– gegevens over je baan;

– werkgeversverklaring;

– verhuurdersverklaring;

– identificatiegegevens, zoals een veilige kopie (waar privacy gevoelige gegevens zijn afgeschermd) van je identiteitsbewijs;

– geslacht;

– gegevens over je financiële situatie, zoals inkomensgegevens;

– gegevens over je betalingen;

– gegevens over je energieverbruik;

– woon- en gezinssituatie;

– woonwens;

– huurbudget;

– KvK- en UBO-gegevens;

– opleiding;

– bankrekeningnummer;

– IP-adres;

– gegevens over je bezoek aan onze website;

– inloggegevens;

– gegevens die je tijdens contact met ons doorgeeft; en

– gezondheidsgegevens in verband met het treffen van speciale voorzieningen.

 

Derden

In verband met de hierboven genoemde verwerkingsdoeleinden kan het zijn dat we je gegevens aan derden ter beschikking stellen. Denk daarbij aan leveranciers, aannemers en adviseurs. Voor zover de wet dat voorschrijft, hebben we met deze derden een verwerkersovereenkomst gesloten. Zij verwerken je persoonsgegevens uitsluitend volgens onze instructies en gebruiken de gegevens niet voor andere doeleinden.

In sommige gevallen schrijft de wet voor dat we je gegevens delen met overheidsinstanties.

 

Hoe verwerken wij je persoonsgegevens? 

Websites

Op onze websites vind je informatie over woningen, bedrijfslocaties, ontwikkelingen en gebieden. We meten het gebruik van onze websites, zodat we deze informatie steeds verder kunnen verbeteren. We verwerken bijvoorbeeld gegevens over het aantal bezochte pagina’s en hoe lang je daarop blijft. Daarnaast geeft surf- en klikgedrag ons inzicht in gebieden, wijken en woningen waarvoor de meeste belangstelling is. 

Nieuwsbrieven

Meld je je aan als belangstellende, dan gebruiken we je e-mailadres om nieuwsbrieven over de door jou aangegeven onderwerpen toe te sturen. Wij meten het gebruik van onze websites. Zo krijgen we inzicht in woonwensen en kunnen we onze informatievoorziening steeds verder verbeteren. Je kunt je aanmelding voor een nieuwsbrief altijd opzeggen. Ook is het mogelijk om je gegevens uit onze systemen te laten verwijderen.

Social media

We meten het verkeer van en naar social media, zoals Facebook, Twitter en LinkedIn. Dit doen we om onze informatievoorziening via de verschillende kanalen steeds verder te verbeteren. Ook verwerken wij persoonsgegevens wanneer je ons via onze social media kanalen of advertenties benadert en gegevens zoals je naam, telefoonnummer en e-mailadres met ons deelt.

Webformulieren, e-mail en telefoon

Contact via e-mail en webformulieren en telefoon slaan we op in ons systeem. Zo zorgen we ervoor dat je jouw verhaal en eventuele wensen kennen en kunnen we je beter van dienst zijn.

Huur- en koopovereenkomsten

Bij de voorbereiding en daarna het opstellen en sluiten van huur- en koopovereenkomsten leggen we persoonsgegevens vast. Dit is noodzakelijk om te voldoen aan de wettelijke voorwaarden die aan deze overeenkomsten worden gesteld.

Wettelijke verplichtingen

Om aan de (internationale) wet- en regelgeving te voldoen, moeten we gegevens verzamelen. Zo kan het verplicht zijn om gegevens aan een overheidsinstelling of toezichthouder te verstrekken.

 

Hoe lang bewaren wij je persoonsgegevens?

Wij bewaren je persoonsgegevens niet langer dan wettelijk is toegestaan, wettelijk verplicht is en/of noodzakelijk is voor de doeleinden waarvoor de gegevens worden verwerkt. Hoe lang bepaalde gegevens worden bewaard, is afhankelijk van de aard van de gegevens en de doeleinden waarvoor ze worden verwerkt. De bewaartermijn kan dus per doel verschillen. Wij kiezen binnen deze kaders altijd voor de kortste bewaartermijn.

 

Aan welke landen geven wij je persoonsgegevens door?

Je persoonsgegevens worden alleen in Nederland verwerkt of in landen waarin dit op grond van Nederlandse of Europese wetgeving is toegestaan. 

 

Cookies

Onze website maakt gebruik van cookies. Cookies zijn kleine tekstbestanden die worden opgeslagen op je computer, je telefoon of je tablet. Ze kunnen die apparaten niet beschadigen.

Wij gebruiken functionele cookies, die ervoor zorgen dat functies zoals inschrijven en login goed kunnen functioneren.

Door gebruik te maken van social media cookies maken we functionaliteiten van social media mogelijk op onze website. Ook kunnen wij cookies plaatsen om je gerichte advertenties aan te bieden.

Je kunt altijd zelf beslissen of je cookies wilt accepteren of weigeren. Ook kun je je browser zodanig instellen dat (bepaalde) cookies niet worden geaccepteerd. Realiseer je dat bepaalde functionaliteiten van de website daardoor niet of minder goed werken. Die keuze kun je later, wanneer je wilt, weer aanpassen.

 

Google Analytics

Onze website maakt gebruik van Google Analytics, een webanalyse-service die wordt aangeboden door Google. Inc. (“Google”). Google Analytics maakt ook gebruik van cookies. Deze cookies helpen de website analyseren hoe je de site gebruikt. De door het cookie gegenereerde informatie over je gebruik van de website wordt overgebracht naar en door Google opgeslagen op servers in Europa en de Verenigde Staten. Google gebruikt deze informatie om bij te houden hoe je de website gebruikt, rapporten over de website-activiteiten op te stellen voor ons en andere diensten aan te bieden met betrekking tot website-activiteit en internetgebruik.

Wij hebben Google Analytics privacy vriendelijk ingesteld. Onder meer je IP-adres wordt gepseudonimiseerd (versleuteld) voordat dit gegeven naar Google wordt verzonden. Hierdoor zijn je gegevens niet naar jou te herleiden, uitgezonderd van de situatie waarin je jezelf via een van de formulieren identificeert. Daarnaast hebben wij met Google een verwerkersovereenkomst gesloten op grond waarvan het Google niet is toegestaan deze gegevens aan derden te verstrekken of voor andere Google-diensten in te zetten. De maximale bewaartermijn van de cookies die door deze dienst worden gebruikt, is door ons ingesteld op 14 maanden. Dit betekent dat na afloop van deze termijn de gegevens niet meer kunnen worden uitgelezen. De verwerking van je gegevens via Google Analytics is gebaseerd op ons gerechtvaardigde belang om algemene statistieken van onze websitebezoekers te verkrijgen. Indien je hiertoe toestemming hebt gegeven op de website wordt ook een trackingcookie geplaatst met de naam ‘NID’. Dit NID-cookie bevat een uniek ID die Google gebruikt om je voorkeuren en andere informatie te onthouden.

Google kan informatie aan derden verschaffen indien Google hiertoe wettelijk wordt verplicht, of voor zover deze derden de informatie namens Google verwerken. Wij hebben hier geen invloed op. Google zal je gepseudonimiseerde IP-adres niet combineren met andere gegevens waarover Google beschikt. Je kunt het gebruik van cookies weigeren door in je browser de daarvoor geëigende instellingen te kiezen. Wij wijzen je er echter op dat je in dat geval wellicht niet alle mogelijkheden van deze website kunt benutten.

Door gebruik te maken van deze website geef je toestemming voor het verwerken van de informatie door Google op de wijze en voor de doeleinden zoals hiervoor omschreven.

Wij hebben onze website beveiligd met een SSL-verbinding. Als je contact met ons opneemt via deze website, worden je gegevens via deze beveiligde verbinding verstuurd. De inhoud van een bericht, via de website verstuurd, kan echter niet als vertrouwelijk worden aangemerkt en verzending hiervan geschiedt op eigen risico. De door ons verzamelde gegevens worden niet aan derden verstrekt.

 

Welke regels gelden bij het verwerken van persoonsgegevens?

Bij de verwerking van persoonsgegevens in Nederland zijn we gebonden aan de Algemene Verordening Gegevensbescherming en de Telecommunicatiewet. We houden een register bij dat de Autoriteit Persoonsgegevens op ieder gewenst moment kan inzien. Daarnaast verwerken we alleen persoonsgegevens als we voldoen aan een of meer van de volgende voorwaarden:

– We beschikken over jouw toestemming.

– We gaan samen een overeenkomst aan.

– We hebben een gerechtvaardigd belang.

– We moeten aan een wettelijke verplichting voldoen.

 

Wat zijn je rechten ten aanzien van je persoonsgegevens?

Je hebt het recht ons te verzoeken inzage te geven in welke persoonsgegevens we van jou verwerken. Ook kun je om rectificatie of verwijdering van die persoonsgegevens vragen, of om beperking van de verwerking van die gegevens. Daarnaast heb je het recht tegen verwerking van je persoonsgegevens bezwaar te maken en het recht op overdraagbaarheid van je gegevens. Om deze rechten uit te oefenen, kun je een bericht met je naam en contactgegevens sturen aan: Bridges Real Estate, Maliebaan 8, 3581 CM in Utrecht of een e-mail sturen naar info@bridgesre.nl. In je verzoek moet je zoveel mogelijk specificeren om welke persoonsgegevens het gaat. Wij zullen binnen vier weken op een verzoek tot inzage of correctie reageren. In geval van een verzoek tot verwijdering zullen wij de betreffende persoonsgegevens zo spoedig mogelijk verwijderen, tenzij, en voor zover, de wet ons verplicht om de betreffende persoonsgegevens te bewaren of er andere dringende redenen zijn die zich tegen verwijdering verzetten. Wij sturen je na uitvoering van een verzoek tot verwijdering een bevestigingsbericht. Als we de betreffende persoonsgegevens (gedeeltelijk) niet hebben verwijderd, sturen we je een bericht waarin we toelichten waarom niet (volledig) aan je verzoek kon worden voldaan. Als we niet of niet volledig kunnen vaststellen op welke persoonsgegevens je verzoek betrekking heeft, kunnen we je vragen om je verzoek nader te specificeren. We schorten de uitvoering van het verzoek dan op totdat je ons de nadere specificatie hebt verstrekt.

Je hebt altijd het recht een klacht over de verwerking van je persoonsgegevens in te dienen bij de Autoriteit Persoonsgegevens of bij de rechter. Meer informatie daarover vind je hier.

 

Vragen of suggesties 

Voor vragen of suggesties inzake dit privacy statement kun je ons mailen: info@bridgesre.nl.

 

Wijzigingen en versie

Wij kunnen dit privacy statement aanpassen, bijvoorbeeld naar aanleiding van nieuwe wetgeving, rechtspraak of publicaties van de Autoriteit Persoonsgegevens. Wij raden je daarom aan dit privacy statement regelmatig op wijzigingen na te lezen. Deze versie dateert van 4 augustus 2021.